Technologia drewna

Kierunek Technologia drewna

Pierwszy stopień to trwające przez 7 semestrów (3,5 letnie) studia (tryb stacjonarny i niestacjonarny), kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Na drugim roku trwania tych studiów, dokonuje się wyboru specjalności. Do wyboru są:
- mechaniczna technologia drewna
- chemiczna technologia drewna
- meblarstwo
- ochrona i modyfikacja drewna

Mechaniczna technologia drewna to głównie specjalizacja w kierunku wszelkich procesów obróbki, zabiegów powiązanych z obsługą narzędzi i obrabiarek. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach technologa, w zakładach mechanicznego przerobu drewna, produkcji tworzyw drzewnych, elementów konstrukcyjnych, materiałów podłogowych. Absolwent może być operatorem linii do obróbki drewna, zajmować się obrotem materiałami drzewnymi, logistyką oraz organizacją procesów produkcyjnych.
Chemiczna technologia drewna to zwrot w dziedzinę chemii powiązanej głównie z przemysłem celulozowym, w którym dominuje papiernictwo. Studia przygotowują do pracy na stanowisku technologa drewna głównie w zakładach chemicznego przerobu drewna. Absolwenci mogą zajmować się organizacją procesow produkcyjnych i procesów pracy.
Ochrona i modyfikacja drewna to szeroka dziedzina zastosowania wszelkich środków wydłużających naturalną wytrzymałość drewna na szereg czynników zewnętrznych oraz sposób na zwiększenie zastosowań surowca. Studia przygotowują do pracy w zakładach przemysłowej impregnacji drewna, specjalistów ds. kontroli jakości, ekspertów z zakresu produkcji chemicznych środków ochrony drewna, konserwacji i modyfikacji drewna oraz mikologii budowlanej. Absolwenci mogą współpracować z instytucjami konserwatorskimi.
Meblarstwo ukierunkowane jest na szeroko rozumiany rynek przemysłu meblarskiego z akcentem na obszar projektowania i planowania. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach technologa meblarstwa i wyrobów ogrodowych, konstruktora mebli i stolarki budowlanej oraz projektanta mebli. Mogą zajmować się projektowaniem i organizacją procesów produkcyjnych, obrotem meblami, wyrobami z drewna i logistyką. 

Drugi stopień to 1,5 roczne studia magisterskie (tryb stacjonarny i niestacjonarny), których ukończenie uprawnia do uzyskania tytułu magistra inżyniera.