JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała Senatu nr 21_2012 w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia264.71 KB
PDF icon Zarządzenie Rektora nr 90_2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów....243 KB
PDF icon Zarządzenie Rektora nr 91_2013 w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów studiów doktoranckich246.07 KB
PDF icon Zarządzenie nr 92_2013 w sprawie procedury zasięgania opinii absolwentów studiów podyplomowych i kursów dokształcających262.6 KB
PDF icon Zarządzenie nr 93_2013 w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych224.91 KB
PDF icon Zarządzenie nr 94_2013 w sprawie wprowadzenia oceny zajęć dydaktycznych przez studentów359.92 KB
PDF icon Zarządzenia nr 124_2013 w sprawie procedury oryginalności i samodzielności przygotowania prac dyplomowych218.85 KB
PDF icon Zarządzenia nr 124_2013 w sprawie procedury oryginalności i samodzielności przygotowania prac dyplomowych219.75 KB
PDF icon Zarządzenie nr 126_2013 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania304.48 KB
PDF icon Zarządzenie nr 127_2013 w sprawie wprowadzenia procedury oceny programu kształcenia191.56 KB
PDF icon Zarządzenie nr 128_2013 w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia203.62 KB
PDF icon Zarządzenie nr 129_2013 w sprawie wprowadzenia procedury modyfikacji planów i programów kształcenia157.14 KB
PDF icon Zarządzenie Rektora nr 82_15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 93_13.pdf76.29 KB
PDF icon Zarządzenie Rektora nr 64_16 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów zawodowych absolwentów.pdf118.66 KB
PDF icon Zał. nr 1 do zarządzenia nr 64_16 Karta procedury.pdf134.87 KB
PDF icon Zał. nr 2 do zarządzenia nr 64_16 - Ankieta.pdf258.98 KB
PDF icon Zarządzenie Rektora nr 71_16 w sprawie wprowadzenia procedury oceny zajęć dydaktycznych przez studentów.pdf118.58 KB
PDF icon Zał. nr 1 do zarządzenia nr 71_16 - Karta procedury.pdf248.88 KB
PDF icon Zał. nr 2 do zarządzenia nr 71_16 - Ankieta.pdf286.73 KB
PDF icon Zał. nr 3 do zarządzenia nr 71_16 - Raport z analizy ankiet.pdf200.23 KB
PDF icon zarządzenie.43_14 w sprawie wprowadzenia procedury organizacji studenckich praktyk zawodowych_0.pdf12.15 KB
PDF icon Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43_14_0.pdf26.1 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43_14 wersja edytowalna.doc33.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 43_14 wersja edytowalna.doc50.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 43_14 wersja edytowalna.doc615 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 43_14 wersja edytowalna.doc47.5 KB
PDF icon Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 43_14.pdf19.46 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 2_2017 w sprawie powołania Zespołu ds jakości Kształcenia na kierunku Projektowanie mebli58 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 1_2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Technologia drewna59.71 KB
PDF icon Zarządzenie Dziekana nr 3_2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Inżyniera biotworzyw61.41 KB