Skład rady wydziału

Dziekan:
prof. dr hab. Bartłomiej Mazela, prof. zw.

Prodziekani:
dr hab. Andrzej Krauss /ds. Studiów/
prof. dr hab. Wiesław Olek  /ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą/
dr hab. Edward Roszyk /ds. Studiów/
 
Członkowie honorowi:
prof. dr hab. Stanisław Dolny
dr hab. Ryszard Guzenda
prof. dr hab. Ginter J. Hruzik
prof. dr hab. Stanisław Dzięgielewski
prof. dr hab. Janina Łęcka
prof. dr hab. Lidia Helińska-Raczkowska
prof. dr hab. Juliusz Perkowski
prof. dr hab. Włodzimierz Prądzyński
prof. dr hab. Stanisław Proszyk
 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
prof. dr hab. Piotr Goliński, prof. zw.
prof. dr hab. Waldemar Moliński, prof. zw.
prof. dr hab. Jerzy Smardzewski, prof. zw.
prof. dr hab. Ewa Fabisiak
prof. dr hab. Magdalena Zborowska
dr hab. Beata Doczekalska, prof. nadzw.
dr hab. Dorota Dziurka, prof. nadzw.
dr hab. Bogusława Waliszewska, prof nadzw.
dr hab. Grzegorz Cofta
dr hab. Rafał Czarnecki
dr hab. Kinga Drzewiecka
dr hab. Monika Gąsecka
dr hab. Karolina Gromadzka
dr hab. Władysław Kusiak 
dr hab. Elżbieta Lewandowska
dr hab. Zuzanna Magdziak
dr hab. Radosław Mirski
dr hab. Mirosław Mleczek
dr hab. Izabela Ratajczak
dr hab. Kinga Stuper- Szablewska
dr hab. Agnieszka Waśkiewicz
dr hab. Adam Wójciak

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr inż. Monika Bartkowiak 
dr Maciej Buśko
dr inż. Dorota Dukarska
dr Beata Fabisiak
dr inż. Julia Lange
dr inż. Tomasz Krystofiak
dr inż. Łukasz Matwiej
dr inż. Grzegorz Pinkowski
dr inż. Krzysztof Wiaderek

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami 
mgr inż. Janusz Cegieła
inż. Iwona Rissmann

Przedstawiciel doktorantów 
mgr inż. Marlena Wojnowska

Przedstawiciele studentów:
inż. Damian Bojanowski
Honorata Dąbrowska
inż. Wojciech Dunajewski
Piotr Grobelny
Łukasz Kłodziński
vacat
vacat
vacat