RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Skład Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Technologii Drewna:

Przewodniczący: Jan Biber

Członkowie:

inż. Honorata Dąbrowska

inż. Sylwia Toczek

Agata Kubiak 

Weronika Magdziak

Michał Chrapkowski 

Tomasz Cierpiński 

Seweryn Duda

Marcin Kuliński

Kamil Miszewski

Aktualności i kontakt: 

http://www.facebook.com/SSWTDPOZNAN/