Praktyki

Koordynator ds. praktyk na kierunku Projektowanie mebli

dr inż. Łukasz Matwiej
Katedra Meblarstwa
Tel. 061 848 74 80
praktyki.PM@up.poznan.pl
Godziny konsultacji w sprawie praktyk: pok. 328, czwartki - godz. 11.00-13.30