Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Zgodnie  z  Zarządzeniem nr  45/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 maja  2019 roku., ustala się  szczegółowe  elementy organizacji roku  akademickiego 2019/2020  w sposób  następujący:

Kierunki o profilu ogólnoakademickim:  Technologia drewna, Projektowanie mebli,  Inżynieria biotworzyw

Semestr zimowy trwa od 30.09.2019 r. do 20.02.2020 r.,  w tym:
- zajęcia dydaktyczne od 30.09.2019 r. do 29.01.2020 r.
- ferie świąteczne od 23.12.2019 r. do 01.01.2020 r.
- zimowa sesja egzaminacyjna od 30.01.2020 r. do 09.02.2020 r.
- przerwa międzysemestralna od 10.02.2020 r. do 16.02.2020 r.
- zimowa sesja poprawkowa od 17.02.2020 r. do 20.02.2020 r.

Semestr letni trwa od 21.02.2020r. do 13.09.2020 r.,   w tym na studiach II stopnia:
- zajęcia dydaktyczne (rok I,  sem. 1)*  od 06.03.2020**r.  do 16.06.2020 r.
- zajęcia dydaktyczne (rok II, sem. 3)* od 24.02.2020 r. do 31.05.2020 r.
- ferie świąteczne od 09.04.2020 r. do 14.04.2020 r.
- letnia sesja egzaminacyjna (rok I, sem. 1) od 17.06.2020 r. do 28.06.2020 r.
- letnia sesja egzaminacyjna (rok II, sem. 3) od 01.06.2020 r. do 10.06.2020 r.
- egzaminy magisterskie od 29.06.2020 r,  do 10.07.2020 r.
- letnia sesja poprawkowa od 01.09.2020 r.  do 13.09.2020 r.

   * W ramach  skróconego okresu  zajęć dydaktycznych  obowiązuje wykonanie godzin  dydaktycznych  zgodnie   z  planem studiów. 

   ** Na studiach stacjonarnych od 9.03.2020 r.

Termin złożenia pracy magisterskiej do 17.06.2020 r.

Terminy egzaminów studenci uzgadniają z egzaminatorami co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji. Każdy student zobowiązany jest zapisać się na egzamin w uzgodnionym terminie. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin i nie usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 5 dni, student otrzymuje ocenę niedostateczną.

W celu rozliczenia kończącego się semestru i dokonania wpisu na następny semestr (rok), prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisania w Wirtualnym Dziekanacie ocen, zamknięcia i wysłania protokołów z ćwiczeń i egzaminów w nieprzekraczalnych terminach: 
- do 15.09.2020 r. (do 15.06.2020 r. za III sem. studiów II stopnia) w semestrze letnim.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
4  października 2019 r. (piątek) –  uroczysta inauguracja roku akademickiego, dzień wolny od zajęć na studiach stacjonarnych,
2 -3 listopada 2019 r. (sobota-niedziela) – na studiach niestacjonarnych,
2 maja 2020 r. (sobota) – na studiach niestacjonarnych,
12-14 czerwca  2020 r. (piątek-niedziela) – na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych .

Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w dniach:
30 września 2019 r. (poniedziałek) – obowiązkowe spotkania organizacyjne studentów  pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, wyższe roczniki – dzień bez zajęć dydaktycznych,
12 listopada 2019 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na poniedziałki,
2 stycznia 2020 r. (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na poniedziałki,
29 stycznia 2020 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
8 kwietnia 2020 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
15 czerwca   2020  r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na  czwartki,
16 czerwca 2020 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Organizacja roku akademickiego 2019/2020