Studia

STUDIA

studia_ogolnie.jpg

Wydział Technologii Drewna prowadzi studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie oraz podyplomowe.

kierunek Technologia drewna

  • stacjonarne studia I stopnia - trwające 3,5 roku,
  • stacjonarne studia II stopnia - trwające 1,5 roku
  • niestacjonarne studia I stopnia - trwające 4 lata,
  • niestacjonrne studia II stopnia - trwające 1,5 roku

kierunek Inżynieria biotworzyw

  • stacjonarne studia I stopnia - trwające 3,5 roku,
  • stacjonarne studia II stopnia - trwające 1,5 roku

kierunek Projektowanie mebli

  • stacjonarne studia I stopnia - trwające 3,5 roku

Wybierz studia stacjonarne, jeśli posiadasz  takie możliwości finansowe. Studia stacjonarne dostarczają pełnego spektrum możliwości rozwoju. Tryb studiów stacjonarnych to również czas na nowe znajomości i przygody. Studia te prowadzone są co prawda tylko od poniedziałku do czwartku, jednak dłuższy weekend nie zawsze oznacza czas wolny od studiowania. Niektórzy studenci decydują się na dodatkową, dorywczą pracę - umożliwia ona podniesienie możliwości finansowych i zdobycie pewnego doświadczenia - należy jednak liczyć się z mocnym ograniczeniem czasu. Ciekawą alternatywą mogą być stypendia. Jeśli twój miesięczny dochód na osobę nie przekracza pewnej wartości, możesz ubiegać się o stypendium socjalne i zapomogę. Stypendia są przyznawane również dla najzdolniejszych studentów, zarówno za osiągnięcia naukowe jak i np. sportowe. Stypendia mogą zwiększyć twój miesięczny przychód nawet 1200 zł.

*w przypadku posiadania jednocześnie stypendium socjalnego, stypendium Rektora i sportowego.

Wybierz studia niestacjonarne aby pogodzić pracę zawodową z chęcią podniesienia swoich kwalifikacji. Studia niestacjonarne są płatne, jednak w odniesieniu do możliwości zarobkowych osoby pracującej na pełen etat, nie są to koszta nierealne. Studia niestacjonarne to  możliwość podniesienia własnych kwalifikacji, co przełożyć się może na awanse i polepszenie życiowego komfortu.

Studia doktoranckie to trzeci stopień studiów, jednak sposób i charakter tych studiów jest zupełnie inny. Studia doktoranckie można odbywać w charakterze studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Przede wszystkim liczba doktorantów jest mocno ograniczona i sprowadza się do kilku osób dla studiów dziennych, którym przyznawane jest stypendium. Prowadzenie doktoratu z reguły wymaga niemal całkowitego poświęcenia swojego czasu na prowadzenie badań i pisanie publikacji - zwłaszcza jeśli jest się nastawionym na sukces.

PODYPLOMOWE

baner_studia_podyplomowe.jpg

Studia podyplomowe to opcja dla osób mocno związanych z branżą, chcących stosunkowo szybko podnieść swoje kwalifikacje na - zazwyczaj - ściśle określoną, wąską dziedzinę wiedzy. Na chwile obecną na Wydziale Technologii Drewna prowadzone są następujące studia podyplomowe: Więcej

DOKTORANCKIE

studia_doktoranckie.jpg

Studia doktoranckie to trzeci stopień studiów. Czteroletnie studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra - bądź tytuł równorzędny, umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej, twórczej działalności badawczej. Ukończenie trzeciego stopnia studiów skutkuje uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Więcej

NIESTACJONARNE

studia_zaoczne.jpg

Studia niestacjonarne prowadzone są w systemie dwustopniowym na kierunku Technologia drewna. Pierwszy stopień to trwające 8 semestrów (4 letnie) studia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Wyboru specjalności studenci dokonują na drugim roku.

Drugi stopień to 1,5 roczne studia magisterskie, których ukończenie uprawnia do uzyskania tytułu magistra inżyniera. Na studiach niestacjonarnych kierunku technologia drewna studenci mogą wybrać specjalność:

- mechaniczna technologia drewna
- meblarstwo

Meblarstwo ukierunkowane jest na szeroko rozumiany rynek przemysłu meblarskiego z akcentem na obszar projektowania i planowania. Mechaniczna technologia drewna to głównie specjalizacja w kierunku wszelkich procesów obróbki, zabiegów powiązanych z obsługą narzędzi i obrabiarek.

STACJONARNE

studia_dzienne.jpg

Kierunek Technologia drewna

Studia stacjonarne prowadzone są w systemie dwustopniowym. Pierwszy stopień to trwające przez 7 semestrów (3,5 letnie) studia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Na drugim roku trwania tych studiów, dokonuje się wyboru specjalności. Do wyboru są:

- meblarstwo
- mechaniczna technologia drewna
- chemiczna technologia drewna
- ochrona i modyfikacja drewna

Meblarstwo ukierunkowane jest na szeroko rozumiany rynek przemysłu meblarskiego z akcentem na obszar projektowania i planowania. Mechaniczna technologia drewna to głównie specjalizacja w kierunku wszelkich procesów obróbki, zabiegów powiązanych z obsługą narzędzi i obrabiarek. Chemiczna technologia drewna to zwrot w dziedzinę chemii powiązanej głównie z przemysłem celulozowym w którym dominuje papiernictwo. Ochrona i modyfikacja to szeroka dziedzina zastosowania wszelkich środków wydłużających naturalną wytrzymałość drewna na szereg czynników zewnętrznych oraz sposób na zwiększenie zastosowań surowca.

Drugi stopień to 1,5 roczne studia magisterskie (tryb stacjonarny i niestacjonarny), których ukończenie uprawnia do uzyskania tytułu magistra inżyniera. Pracę magisterską piszę się w wybranej przez siebie katedrze.
 

Kierunek Inżynieria biotworzyw

Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. 
Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry (1,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiagnięciach technologii i inzynierii w dziedzinie pozyskiwania biomasy oraz produkcji biotworzyw pozwoli absolwentowi kierunku Inżynieria biotworzyw na przystosowanie się do potrzeb współczesnego przemysłu włokienniczego, papierniczego, chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, energetycznego czy też motoryzacyjnego, ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych.

Studia stacjonarne na kierunku Projektowanie mebli to również 7 semestrów studiów (3,5 roku), których ukończenie gwarantuje zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. 

Absolwenci kierunku Projektowania mebli przygotowani są do twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w obszar meblarstwa, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, samodzielnego prowadzenia działalności projektowej. Wszechstronne wykształcenie w dziedzinie projektowania mebli, wsparte wiedzą o nowoczesnych technikach i technologiach, pozwala absolwentom na twórczą współpracę w kraju i za granicą z zespołami projektantów i konstruktorów.

Subskrybuj RSS - Studia