Analizy

Analizy

Katedra Chemii UP

ul. Wojska Polskiego 75, 60-625 Poznań

Kierownik Katedry: dr hab. Izabela Ratajczak

tel./fax: +48 618487825

e-mail: iza.ratajczak@up.poznan.pl

 

Wykonywane analizy:

  1. Analiza makro i mikroelementów w każdym rodzaju obiektów; analizy wybranych form specjacyjnych As (As(III), As(V), DMAA)) i Se (Se(IV), Se(VI))
  2. Analiza węgla, wodoru, azotu, siarki i tlenu.
  3. Analiza ilościowa i jakościowa szerokiego spektrum prawie wszystkich związków organicznych w zakresie mas 5-2000 Daltonów, wraz z możliwością poszukiwania nowych struktur.
  4. Analiza węglowodanów, kwasów organicznych, amin, mikotoksyn, naturalnych związków w matrycach roślinnych, zwierzęcych i środowiskowych.
  5. Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), BETX (benzen, etylobenzen, toluen, ksylen), polichlorowanych bifenyli (PCB), ropopochodnych.
  6. Analiza fosforanów, azotanów, itp.
  7. Analiza całkowitej zawartości węglowodorów, pośrednie ustalanie struktury związków.
  8. Analiza makro- i mikroelementów.
Subskrybuj RSS - Analizy