Publikacje

2020

 • Broda M. (2020). Natural Compounds for Wood Protection against Fungi—A Review. Molecules 25(15), 3538. DOI: 10.3390/molecules25153538
 • Broda M., Dąbek I., Dutkiewicz A., Dutkiewicz M., Popescu C-M., Mazela B., Maciejewski H. (2020). Organosilicons of different molecular size and chemical structure as consolidants for waterlogged archaeological wood – a new reversible and retreatable method. Scientific Reports 10, 2188 (2020). DOI: 10.1038/s41598-020-59240-8
 • Czajka, M., Fabisiak, B., Fabisiak, E. (2020). Emission of Volatile Organic Compounds from Heartwood and Sapwood of Selected Coniferous Species. Forests, 11(1), 92. DOI: 10.3390/f11010092
 • Czajkowski, Ł., Olek, W., Weres, J. (2020). Effects of heat treatment on thermal properties of European beech wood. European Journal of Wood and Wood Products, 1-7. DOI: 10.1007/s00107-020-01525-w
 • Kryg P., Mazela B., Broda M. (2020): Dimensional stability and moisture properties of gap-fillers based on wood powder and glass microballoons. Studies in Conservation, 65 (3), 142-151. DOI: 10.1080/00393630.2019.1630567
 • Kusiak W., Majka J., Ratajczak I, Górska M., Zborowska M. (2020). Evaluation of Environmental Impact on Selected Properties of Lime (Tilia Cordata Mill.) Wood . Forests 11(7), 746. DOI: 10.3390/f11070746
 • Majka J., Olek W. (2020). Application of the Response Surface Methodology for Designing Oscillation Drying of Beech Timber. Forests 11(5), 541. DOI: 10.3390/f11050541
 • Mania P., Gąsiorek M. (2020). Acoustic properties of resonant spruce wood modified using oil heat treatment (OHT). Materials 13(8), 1962. DOI: 10.3390/ma13081962
 • Mania P., Moliński W., Roszyk E., Górska M. (2020). Optimization of Spruce (Picea abies L.) Wood Thermal Treatment Temperature to Improve Its Acoustic Properties. BioResources 15(1). pdf
 • Mania P., Siuda F., Roszyk E. (2020). Effect of Slope Grain on Mechanical Properties of Different Wood Species. Materials, 13(7), 1503. DOI: 10.3390/ma13071503
 • Mania P., Skrodzka E. (2020). Modal parameters of resonant spruce wood (Picea abies L.) after thermal treatment. Journal of King Saud University – Science, 32(1), 1152-1156. DOI: 10.1016/j.jksus.2019.11.007
 • Mania P., Wróblewski M., Wójciak A., Roszyk E., Moliński W. (2020). Hardness of Densified Wood in Relation to Changed Chemical Composition. Forests 11(5), 506. DOI: 10.3390/f11050506
 • Roszyk E., Mania P., Iwańska E., Kusiak W., Broda M. (2020). Mechanical Performance of Scots Pine Wood from Northwestern Poland – A Case Study. BioResources 15(3), 6781-6794. DOI: pdf
 • Roszyk E., Stachowska E., Majka J., Mania P., Broda M. (2020). Moisture-Dependent Strength Properties of Thermally-Modified Fraxinus excelsior Wood in Compression. Materials, 13(7), 1647. DOI: 10.3390/ma13071647
 • Woźniak M., Kwaśniewska-Sip P., Krueger M., Roszyk E., Ratajczak I. (2020). Chemical, Biological and Mechanical Characterization of Wood Treated with Propolis Extract and Silicon Compounds. Forests, 11(9), 1647. DOI: 10.3390/f11090907

2019

 • Babiński, L., Fabisiak, E., Zborowska, M., Michalska, D., Prądzyński, W. (2019). Changes in oak wood buried in waterlogged peat: shrinkage as a complementary indicator of the wood degradation rate. European Journal of Wood and Wood Products, 1-13. DOI: 10.1007/s00107-019-01420-z
 • Babiński, L., Zborowska, M., Fabisiak, E., Prądzyński, W. (2019). Are the wooden remains of the Lusatian culture settlement at Biskupin safe? Decomposition of archaeological oak wood samples during a 10-year experiment. Archaeological and Anthropological Sciences, 1-12. DOI: 10.1007/s12520-019-00926-0
 • Bocianowski, J., Fabisiak, E., Joachimiak, K., Wojech, R., Wojciak, A. (2019). MISCANTHUS GIGANTEUS AS AN AUXILIARY RAW MATERIAL IN NSSC BIRCH PULP PRODUCTION. Cellulose Chemistry and Technology, 53(3-4), 271-279.
 • Bocianowski, J., Fabisiak, E., Joachimiak, K., Wójciak, A. (2019). NSSC PULPING OF MISCANTHUS GIGANTEUS AND BIRCH WOOD PART 2: A COMPARISON OF PAPERMAKING POTENTIAL AND STRENGTH PROPERTIES. Wood Research, 64(2), 281-291.
 • Górska, M., Roszyk, E. (2019). Wood structure of Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing on flotation tailings. Folia Forestalia Polonica, 61(2), 112-122. DOI: 10.2478/ffp-2019-0011
 • Mania P., Majka J., Zborowska M. (2019). The Effect of Thermo-Mechanical Treatment of Moso Bamboo (Phyllostachys pubescens) on Its Sorption and Physicomechanical Properties. Drvna Industrija, 70(3), 265-272. DOI: 10.5552/drvind.2019.1847

2018

Publikacje w czasopismach z IF:

 • Majka, J., Roszyk, E. (2018). Swelling restraint of thermally modified ash wood perpendicular to the grain. European Journal of Wood and Wood Products, 76(4), 1129-1136. DOI: 10.1007/s00107-018-1321-0
 • Mleczek, M., Goliński, P., Waliszewska, B., Mocek, A., Gąsecka, M., Zborowska, M., Magdziak, Z., Cichy W., Mazela, B., Kozubik, T., Mocek-Płóciniak, A., Moliński, W., Niedzielski, P. (2018). The importance of substrate compaction and chemical composition in the phytoextraction of elements by Pinus sylvestris L. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 53(11), 1029-1038. DOI: 10.1080/10934529.2018.1471116
 • Moliński, W., Roszyk, E., Jabłoński, A., Puszyński, J., Cegieła, J. (2018). Mechanical parameters of thermally modified ash wood determined on compression in tangential direction. Maderas. Ciencia y tecnología, 20(2), 267-276. DOI: 10.4067/S0718-221X2018005021001
 • Zborowska, M., Prądzyński, W., Kusiak, W., Stachowiak-Wencek, A., Roszyk, E., Moliński, W. (2018). A selection of the application of Pinus sylvestris L. from Puszcza Notecka by chemical analysis. Drewno: prace naukowe, doniesienia, komunikaty, 61. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.D10.02

 

Publikacje w pozostałych czasopismach:

 • Czajka, M., Fabisiak, E., Turkowiak, N. (2018). Selected properties of kauri wood (Agathis australis (D. Don) Salisb.). Ann. WULS-SGGW Forestry and Wood Technology 103: 90-96.
 • Cofta, G., Bujnowicz, K., Roszyk, E., Doczekalska, B. (2018). A. niger susceptibility of HDPE/hemp composites. Part 2: Mechanical tests. Ann. WULS-SGGW Forestry and Wood Technology 104: 113-116.

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych:

 • Górska, M., Roszyk, E. (2018). Usability of MorFi Compact Fibre Analyzer in tracheids measurements. In: Proceedings of the 14th Annual Meeting of the Northern European Natwork for Wood Science and Engineering (WSE 2018), October 2-3, 2018, Tallin, Estonia, pp. 25-27.

 

Rozdział w monografii:

 • Szajt, J., Roszyk, E. (2018). Analiza surowcowa wybranych zabytków drewnianych. W: Wratislavia Antiqua 23 – Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Tom 1: 444-448. ISBN 978-83-61416-89-0. DOI: 10.23734/22.18.100

 

Patenty:

 • Smardzewski, J., Kamisiński, T., Batko, W., Dziurka, D., Mirski, R., Flach, A., Pilch, A., Majewski, A., Roszyk, E. (2018). Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym. Nr patentu: PL 228 784 B1. Data ogłoszenia patentu: 30.05.2018 WUP 05/18.
 • Smardzewski, J., Kamisiński, T., Batko, W., Dziurka, D., Mirski, R., Flach, A., Pilch, A., Majewski, A., Roszyk, E. (2018). Akustyczna płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym oraz sposób wytwarzania płyty komórkowej HDF z rdzeniem falistym. Nr patentu: PL 229 521 B1. Data ogłoszenia patentu: 31.07.2018 WUP 07/18.

2017

 • Mania, P., Fabisiak, E., Skrodzka, E. (2017). Investigation of modal behaviour of resonance Spruce wood Samples (Picea abies L.). Archives of Acoustics 42 (1): 23-28. DOI: 10.1515/aoa-2017-0003

2016

 • Moliński, W.Roszyk, E., Jabłoński, A., Puszyński, J., Cegieła, J. (2016). Mechanical parameters of thermally modified ash wood determined by compression in radial direction. Maderas. Ciencia y tecnología 18 (4): 577-586. DOI:10.4067/S0718-221X2016005000050
 • Fabisiak, E., Mania, P. (2016). Variation in the microfibril angles in resonance and non-resonance spruce wood (Picea abies [L.] Karst.). BioResources 11 (4): 8496-8508. DOI: 10.15376/biores.11.4.8496-8508
 • Roszyk, E., Moliński, W., Kusiak, W., Prądzyński, W., Zborowska, M. (2016). Właściwości fizyczne drewna sosny zwyczajnej z Puszczy Noteckiej. Sylwan 160 (7): 547-555. 
 • Roszyk, E. (2016). Wilgotnościowe i ultrastrukturalne uwarunkowania parametrów mechanicznych drewna sosny (Pinus sylvestris L.) rozciąganego wzdłuż włókien / Mechanical parameters of Scots pine wood (Pinus sylvestris L.) upon tensile stress along the grains in relation to its moisture content and ultrastructure. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rozprawy naukowe, nr 485, ISBN 978-83-7160-844-5.
 • Roszyk, E., Moliński, W., Kamiński, M. (2016). Tensile properties along the grains of earlywood and latewood of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in dry and wet state. BioResources 11 (2): 3027-3037. DOI: 10.15376/biores.11.2.3027-3037
Subskrybuj RSS - Publikacje