REKRUTACJA

rekrutacja_krok po kroku.png

 

KROK PO KROKU

 

REKRUTACJA NA STUDIA INŻYNIERSKIE
czytaj więcej ...

 

REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE
czytaj więcej ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Założenie osobistego konta w systemie Elektronicznej Rekrutacji

  Kandydat zakłada indywidualne konto w systemie Elektronicznej Rekrutacji (e-rekrutacja)  wypełniając niezbędne dane osobowe. Kandydatowi zostanie również przypisane indywidualne konto bankowe, na które powinien dokonywać wpłat związanych z procesem rekrutacji.
   

 2. Dokonanie wyboru rodzaju oraz kierunku studiów
 3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

  Kandydat uiszcza opłatę za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na swoje indywidualne konto bankowe. W przypadku gdy opłata nie zostanie odnotowana w systemie Elektronicznej Rekrutacji w ciągu tygodnia od dokonania wpłaty, kandydat powinien skontaktować się z Komisją w celu wyjaśnienia sytuacji.
   

 4. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

  Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości lub oceny końcowe ze świadectwa z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów.
   

 5. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w systemie Elektronicznej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
   

 6. Dostarczenie wymaganych dokumentów

  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych dokumentów.

 

EGZAMIN Z RYSUNKU DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK PROJEKTOWANIE MEBLI

Egzamin z rysunku składa się z dwóch części: w pierwszej kandydaci prezentują umiejętność odwzorowania przedstawionej kompozycji (martwej natury) w odpowiedniej skali, przy zachowaniu prawidłowych proporcji i rzeczywistych relacji przestrzennych (plan pierwszy, drugi itd.). To zadanie kandydaci wykonują dowolną techniką rysunkową (np. ołówkiem, kredką, węglem, itp.) na brystolu B2 (500x700mm).

Podczas drugiej części egzaminu kandydat wykonuje ołówkiem na kartce formatu A3 (297x420mm) zadanie rysunkowe sprawdzające jego wyobraźnię przestrzenną. Zadanie to polega na uzupełnieniu lub zaprojektowaniu zadanej przestrzeni.
 

Na egzamin kandydaci zobowiązani są zabrać:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin z rysunku (65 zł),
 • sztywny podkład (sklejka) o wymiarach 50x70 cm,
 • ołówki, kredki, węgiel dowolnej twardości,
 • gumkę do mazania,
 • klipsy do mocowania kartki brystolu.

Egzamin (obie części) trwa cztery godziny; brystol i papier zapewnia Uczelnia.

UWAGA! egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek Projektowanie mebli odbędzie się 3 lipca 2018 r. roku o godzinie 10.00 (sala dydaktyczna na parterze w budynku Wydziału Technologii Drewna - Poznań, ul. Wojska Polskiego 38/42).


Odpłatność za studia

Studia niestacjonarne są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.
Wysokość opłaty za studia pierszego stopnia obowiązująca w roku akademickim 2017/2018

Technologia drewna: 1650 zł


TERMINARZ

rekrutacja_terminarz.jpg

Harmonogramy rekrutacji wykonywane są centralnie przez dział studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest on ustalany indywidualnie na każdy rok rekrutacji. W celu zapoznania się z obecnymi terminami, prosimy o wybór odpowiedniego typu studiów i przejście do Harmonogramu rekrutacji na interesujący nas rok. Jeżeli harmonogram na interesujący nas rok nie widnieje na liście, oznacza to że nie został on jeszcze stworzony, i należy powrócić na stronę za pewien czas.


DOKUMENTY

rekrutacja_dokumenty.jpgKandydaci  zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu, w teczce z gumką opisanej wg wzoru, następujące dokumenty:

 

 1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości
 2. ankietę osobową kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata (rkk), z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola
 3. poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego
 4. 1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – zdjęcie cyfrowe należy zamieścić na swoim rkk
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat – część ankiety osobowej kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata (rkk), z działu: "Dane kandydata"
 6. kopię pierwszej strony świadectwa ukończonej szkoły średniej
 7. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne)
 8. zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego
 9. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.