Technologia drewna

Kierunek Technologia drewna

Pierwszy stopień to trwające przez 7 semestrów (3,5 letnie - stacjonarne) lub 8 semestrów (4 letnie - niestacjonarne) studia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Po drugim roku studiów dokonuje się wyboru modułów zajęć związanych z mechaniczną lub chemiczną technologią drewna, w zależności od swoich predyspozycji (patrz znowelizowany program studiów, obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 - link na dole strony).
 

Mechaniczna technologia drewna to głównie specjalizacja w kierunku wszelkich procesów obróbki, zabiegów powiązanych z obsługą narzędzi i obrabiarek. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach technologa, w zakładach mechanicznego przerobu drewna, produkcji tworzyw drzewnych, elementów konstrukcyjnych, materiałów podłogowych. Absolwent może być operatorem linii do obróbki drewna, zajmować się obrotem materiałami drzewnymi, logistyką oraz organizacją procesów produkcyjnych. W tym zakresie mieści się również meblarstwo. Meblarstwo ukierunkowane jest na szeroko rozumiany rynek przemysłu meblarskiego z akcentem na obszar projektowania i planowania. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach technologa meblarstwa i wyrobów ogrodowych, konstruktora mebli i stolarki budowlanej oraz projektanta mebli. Mogą zajmować się projektowaniem i organizacją procesów produkcyjnych, obrotem meblami, wyrobami z drewna i logistyką. 

Chemiczna technologia drewna to zwrot w dziedzinę chemii powiązanej głównie z przemysłem celulozowym, w którym dominuje papiernictwo. Studia przygotowują do pracy na stanowisku technologa drewna głównie w zakładach chemicznego przerobu drewna. Absolwenci mogą zajmować się organizacją procesow produkcyjnych i procesów pracy. W tym zakresie znajduje się również ochrona i modyfikacja drewna - szeroka dziedzina zastosowania wszelkich środków wydłużających naturalną wytrzymałość drewna na szereg czynników zewnętrznych oraz sposób na zwiększenie zastosowań surowca. Studia przygotowują zatem również do pracy w zakładach przemysłowej impregnacji drewna, specjalistów ds. kontroli jakości, ekspertów z zakresu produkcji chemicznych środków ochrony drewna, konserwacji i modyfikacji drewna oraz mikologii budowlanej. Absolwenci mogą współpracować z instytucjami konserwatorskimi.

 

Drugi stopień to 1,5 roczne studia magisterskie (tryb stacjonarny i niestacjonarny), których ukończenie uprawnia do uzyskania tytułu magistra inżyniera. Studia polegają na pogłębieniu wiedzy, umiejetności i kompetencji społecznych zdobytych na pierwszym stopniu studiów. W zależności od wybranych modułów zajęć można specjalizować się w zakresie mechanicznej (w tym meblarstwo) lub chemicznej (w tym ochrona i modyfikacja drewna) technologii drewna. Zasadnicza część studiów drugiego stopnia poświęcona jest na wykonanie pracy magisterskiej.

 
Programy studiów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 
Plany studiów dostępne są na stronie Wydziału - zakładka "Student".
Zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie można również zadawać wszelkie pytania dotyczące studiów: